ULIANA'S PHOTOBLOG

29/09/2018

Oksana Tysovska - 5 family portrait phototips

Оксана Тисовська займається фотографією біля десяти років. Любить фотографувати людей, розповідати їхні історії. Любить, коли їм подобається те, як вона бачить їх через об’єктив. Та страшенно любить, коли вони повертаються потім за новими зйомками і це стає чудовою традицією. Сьогодні вона подітиться секретами сімейної фотографії.
Oksana Tysovska have been taken the photos around ten years. She likes to photograph people, to tell their stories. She loves when they like the way she sees them through the lens. And terribly likes when they come back after, for new photoshoots and it's become a great tradition. Today she will share a few secrets of family photography.
Сімейна фотографія - це завжди про людей, про почуття, про емоції, про головне. Це завжди і про любов. Дуже важливо це тримати в фокусі, коли фотографуєш сім’ї. Це не про красивий одяг чи красиві пози. Це про те, що залишається назавжди.
Family photography - is always about people, about feelings, about emotions, about the main thing. It's always about love. It's very important to keep this in focus when you take family pictures. It's not about beautiful clothes or beautiful poses. It's about something that stay forever.
1. Підготовка. 80% роботи потрібно зробити на етапі підготовки до зйомки. Готуйтесь абсолютно до кожної фотосесії. Дізнавайтесь більше про людей, яких будете фотографувати. Продумуйте як саме ви будете розповідати їх сімейну історію. Продумайте образи, локації, деталі - це все, також, інструменти, які ви зможете використати, щоб якнайкраще реалізувати свою ідею.
1. Preparation. 80% of the work has to be done at the stage of preparing for photoshooting. Get ready to each photosession. Find out more about people you will be taking pictures. Think about how you will tell their family story. Think about looks, locations, details - this is also your tools which you can use to realize the idea in the best way.
2. Практитка! Тут ніхто не скаже нічого нового - тільки постійна практика та постійний аналіз допоможуть розвиватись та рухатись вперед. Не лінуйтесь фотографувати щодня, завжди носіть з собою камеру. Тренуйтесь бачити світло і композицію. Аналізуйте те, що відзняли - що вийшло, що не вдалось передати, а над чим треба ще працювати.
2. Practice! No one will say anything new here - only practice and analysis will help you to develop and to move forward. Always carry a camera with you and do not be too lazy to take the pictures everyday. Make habit to see the light and composition. Analyse what has been captured - what you did good, what you did bad, and what you need to work on.
3. Натхнення. Воно навколо нас! Спостерігайте за людьми в їх природному середовищі. За тим, як вони проявляють свої емоції, як вони проявляють себе. Думайте як би ви могли це передати, розповісти їхню історію. Також звісно: кіно, книги, музика, світлини інших фотографів надихнуть вас.
3. Inspiration. It's around us! Watch out for the people in their natural environment. By how they show their emotions and how they demonstrate themselves. Think how you could capture this to tell their story. Of course also: movies, books, music and pictures of other photographers will inspire you.
4. Добре виспатись перед зйомкою :) Якщо ви знімаєте маленьких дітей, розпитайте у батьків, коли вони сплять та коли вони в найкращому настрої - зранку чи ввечері. Це допоможе вам спланувати фотозйомку таким чином, що найменші учасники будуть в гарному настрої, а це надзвичайно важливо!
4. Have a good sleep before photosession :) If you take photos of little children, ask parents when they sleep and when they are in the best mood - morning or evening. This will help you to plan the photoshooting that way, when the smallest participants are in good mood, and this is extremely important!
5. Перерва. Діти стомлюються, їм швидко набридає фотографуватись. Продумайте наперед, як ви зможете переключити їхню увагу. Змінюйте етапи зйомки від активно-дослідницьких, до спокійних занять чи статичного позування. Попросіть батьків прихопити з собою улюблену іграшку, книгу чи солодощі.
5. Break. Children get tired, they quickly can become bored from taking pictures. Think ahead, how you can switch their attention. Change the stages of shooting from active research to quiet exercises or static posing. Tell parents to take their favorite toy, book or sweets. 
Бонус. "Для протоколу". Навіть коли вам вдалось реалізувати одну із найкращих динамічних, репортажних прогулянок, обов’язково сплануйте кілька класичних сімейних фото, «в рамку». Такі, які люблять бабусі-дідусі, такі, які потім стоять на поличках та камінах :) У вас це забере декілька хвилин, а ті емоції і вдячність, що вас чекають від ваших замовників вартують того!
Bonus. "To carve in a stone". Even when you have managed to realize one of the best dynamic and reportage photosession, it is necessarily to plan a few classic photos, "for photo-frame". You know, such as the grandparents like, they can put it on the shelves or fireplaces. For you it takes the couple of minutes, but emotions and appreciation which are waiting for you from customers will worth it!

Oksana in:

23/09/2018

T.I.P.S.

Я скористалась можливістю прийняти участь у тренінгу з Підготовки Презентаційних Навичок Технічного Iнструктора. Цей тренінг був розроблений Дейвом Брененом, який є Technical Leader у Cisco. Дейв давно розпочав свою подорож Cisco в якості TAC інженера, та з часом став відмінним учителем. Тренінги, розроблені ним, змінюють життя учасників (і я не жартую :) ). Кількість навичок, які я отримала, просто не можливо виміряти. Спасибі Дейв та сподіваюсь побачити Вас незабаром!
17/09/2018

PhotoWalk in Krakow

Перша оффлайн фотопрогулянка в місті Кракові - зробленa! Для мене це було незвично але дуже душевно. Дівчата, спасибі за ваш час, цікаві історії з життя та гарний настрій! Далі буде...
09/09/2018

The Krakow Zoo

01/09/2018

Food Photography Workshop with artem85ways

Я завжди хотіла побачити, як фото-професіонали готуються до фуд-фотосесій та як вони можуть показати їжу настільки смачною. Ну, я побачила :) Нещодавно Артем влаштував майстер-клас з приготування та фотографування їжі. Будьте обережні, фотографії дуже смачні та барвисті.