ULIANA'S PHOTOBLOG

11/08/2018

14 phototips for better travel photos

В останні дні літа (вчасно та актуально ;) ) я підготувала свої суб'єктивні фотопоради: як же все ж таки фотографувати в подорожах, дуже надіюсь що вам буде цікаво.
В последние дни лета (вовремя и актуально ;) ) я подготовила свои субъективные фотосоветы: как же все-таки фотографировать в путешествиях, очень надеюсь что вам будет интересно.
1. Дошка натхнення. Перед тим як відправитись в подорож створіть власну дошку натхнення із світлинами місцевості (наприклад тут). Так у вас з`явиться план, що обов'язково потрібно побачити, в яку годину та загалом, що вас там чекає.
1. Доска вдохновения. Перед тем как отправиться в путешествие создайте собственную доску вдохновения с фотографиями местности (например здесь). Так у вас появится план, что обязательно нужно увидеть, в какое время и вообще, что вас там ждет.
2. Мінімум техніки. Мобільний телефон, фотокамера та одного улюбленого об'єктиву буде достатньо. Ну добре, два об’єктиви ;) Але не варто з собою брати всю фото-техніку. А от зарядні пристрої, запасні акумулятори та SD карти дуже важливі.
2. Минимум техники. Мобильный телефон, фотокамера и одного любимого объектива будет достаточно. Ну хорошо, два объектива ;) Но не стоит брать с собой всю свою фото-технику. А вот зарядные устройства, запасные аккумуляторы и SD карты очень важны.
3. Фотографуйте. Я інколи дуже боюсь витягти камеру та зробити той самий кадр. Скільки ж не зловлених моментів було: смішних, наївних, а інколи і шокуючих. Не повторюйте мої помилки, перестаньте боятись! P.S. Пам'ятаємо про інстинкт самозбереження та персонального охоронця ;)
3. Фотографируйте. Я иногда очень боюсь вытянуть камеру и сделать тот самый кадр. Сколько же не пойманных моментов было: смешных, наивных, а иногда и шокирующих. Не повторяйте мои ошибки, перестаньте бояться! P.S. Помним об инстинкте самосохранения и личном охраннике ;)
4. Авторежим. Користуйтесь улюбленим режимом зйомки, або взагалі - не соромтесь користуватись авто режимом. В подорожі зазвичай немає часу зробити ще один кадр.
4. Авторежим. Пользуйтесь любимым режимом съемки, или вообще - не стесняйтесь пользоваться авто режимом. В путешествии обычно нет времени сделать еще один кадр.
5. Ранок - наше все. Вставайте якомога раніше, якщо хочете побачити чисті вулиці та пам’ятки архітектури в перших сонячних променях, а не спини туристів.
5. Утро - наше все. Вставайте пораньше, если хотите увидеть чистые улицы и памятники архитектуры в первых солнечных лучах, а не спины туристов.
6. Поєднання. Сфотографуйте та покажіть одне і те саме місце з різних ракурсів. Поєднуйте загальний та крупний плани одного й того самого об'єкта, а ще я обожнюю гру "Знайди 10 відмінностей".
6. Сочетание. Сфотографируйте и покажите одно и то же место с разных ракурсов. Сочетайте общий и крупный планы одного и того же объекта, а еще я обожаю игру "Найди 10 отличий".
7. Деталі. Різні вивіски на місцевій мові, незвичні статуї, знаки та ціни - всі ці кадри також будуть цікавими.
7. Детали. Различные вывески на местном языке, необычные статуи, знаки и цены - все эти кадры также будут интересны.
8. Street art. Стрит-арт передає атмосферу міста не менше ніж пам’ятки архітектури. А їхній плюс ще й в тому, що можливо завтра там намалюють щось інше, а у вас залишиться унікальна фотографія.
8. Street art. Стрит-арт передает атмосферу города не меньше чем памятники архитектуры. А их плюс еще и в том, что возможно завтра там нарисуют что-то другое, а у вас останется уникальная фотография.
9. Люди. Додавайте в кадр місцевих жителів. Якщо вас розсекретили, запитайте в людини дозволу на фотографування. Зазвичай фраза «Я фотографую те, що мені здається красивим» викликає позитивні емоції. Не забуваємо посміхатись у відповідь ;)
8. Люди. Добавляйте в кадр местных жителей. Если вас рассекретили, спросите у человека разрешения на фотографирование. Обычно фраза «Я фотографирую то, что мне кажется красивым» вызывает положительные эмоции. Не забываем улыбаться в ответ ;)
10. Їжа. В подорожах не менш важливо познайомитися з місцевою кухнею. Причому не тільки скуштувати, а й сфотографувати.
10. Еда. В путешествиях не менее важно познакомиться с местной кухней. Причем не только попробовать, но и сфотографировать.
11. Колір. Визначтесь з домінуючим кольором місцевості та попробуйте створити колекцію світлин, де буде присутній один і той самий колір.
11. Цвет. Определитесь с доминирующим цветом местности и попробуйте создать коллекцию фотографий, где будет присутствовать один и тот же цвет.
12. Світ очима... Спробуйте глянути на світ в буквальному смислі чужими очима. Чи замислювались ви над тим як бачить світ собака чи кішка, або що кожного дня бачить саме той пам'ятник? Коли ви востаннє фотографували лежачи на спині чи повзаючи на четвереньках? Так от, в подорожах саме той час, щоб спробувати побачити світ з іншого ракурсу.
12. Мир глазами... Попробуйте взглянуть на мир в буквальном смысле чужими глазами. Задумывались ли вы над тем как видит мир собака или кошка, или что каждый день видит именно тот памятник? Когда вы в последний раз фотографировали лежа на спине или ползая на четвереньках? Так вот, в путешествии именно то время, чтобы попытаться увидеть мир с другого ракурса.
13. Вечірні світлини. Вечірнє життя ще більш цікавіше ніж денне. Але я не рекомендую подорожувати зі штативом (ми зараз не говоримо про професійні та завчасно заплановані фотосесії). Щоб зробити якісний кард, вам достатньо знайти плоску поверхню, поставити фотоапарат та спробувати зробити кадр з тієї точки.
13. Вечерние фотографии. Вечерняя жизнь еще более интересная чем дневная. Но я не рекомендую путешествовать со штативом (мы сейчас не говорим о профессиональной и заблаговременно запланированной фотосессии). Чтобы сделать качественный кард, вам достаточно найти плоскую поверхность, поставить фотоаппарат и попробовать сделать кадр с этой точки.
14. Фотограф в кадрі. Звичайно жодна подорож не може обійтись без: "А сфотографуй мене, будь-ласка!". Але навіть світлини для сімейного архіву можна перетворити в щось цікаве. Наприклад: додати динаміки (покрутитись, пострибати, посміхнутись, розвернутись), сфотографувати тільки руки або ноги, або популярне "слідуй за мною", а моє улюблене "погляд в світле майбутнє".
14. Фотограф в кадре. Конечно ни одно путешествие не может обойтись без: "А сфотографируй меня, пожалуйста!". Но даже фотографии для семейного архива можно превратить во что-то интересное. Например: добавить динамики (покрутиться, попрыгать, улыбнуться, развернуться), сфотографировать только руки или ноги, или популярное "следуй за мной" ну и мое любимое "взгляд в светлое будущее".
P.S. Ви знаходитесь в мальовничому та нереально красивому місці. Ви ішли або їхали туди не одну годину. Зупиніться на хвилинку, насолодіться моментом та поспостерігайте за навколишнім середовищем не через видошукач.
P.S. Вы находитесь в живописном нереально красивом месте. Вы шли или ехали туда не один час, остановитесь на минутку, насладитесь моментом и понаблюдайте за окружающей средой не через видоискатель.
P.P.S. Якщо стаття була для вас цікавою та корисною, обов'язково поділіться цим зі мною. Мені буде дуже приємно.
P.P.S. Если статья была для вас интересной и полезной, обязательно поделитесь этим со мной. Мне будет очень приятно.
Related posts: