ULIANA'S PHOTOBLOG

18/04/2018

One year after...

Писати про "успішний успіх" дуже складно, але правила одні для всіх. Лєна, спеціально для тебе та твого проекту, я виходжу із зони комфорту та показую таємниці закулісся ;) Далі, чому мене навчив Cisco TAC або мій посібник із виживання.
Писать об "успешном успехе" очень сложно, но правила одни для всех. Елена, специально для тебя и твоего проекта, я выхожу из зоны комфорта и показываю тайны закулисья ;) Далее, чему меня научил Cisco TAC или же мое пособие по выживанию.
Нещодавно Linkedin мені нагадав, що рік тому я повернулась в мережеві технології. В чужій країні, з однорічною дитиною та сотнями комплексів за спиною (один з яких боязнь говорити(!) ). Не те щоб я не пам'ятала цю дату, а інколи б не рахувала дні чи навіть години, але скажу точно - воно було того варте. Компанія мрії виявилась реальністю, правда зі своїми недоліками, але я можу підтвердити - мрії матеріальні, тому будьте дуже обережні з ними.
Недавно Linkedin мне напомнил, что год назад я вернулась в сетевые технологии. В чужой стране, с годовалым ребенком и сотнями комплексов за спиной (один из которых боязнь говорить (!) ). Не то чтобы я не помнила эту дату, а иногда бы не считала дни или даже часы, но скажу точно - оно того стоило. Компания мечты оказалась реальностью, правда со своими недостатками, но я могу подтвердить - мечты материальны, поэтому будьте очень осторожны с ними.
Отже, що відбулось в моєму житті за рік:
Итак, что произошло в моей жизни за год:
Son. В першу чергу сину уже два роки. Росте дуже комунікабельним та не прив'язаним цілодобово до мене хлопчиком. Вміє спілкуватись з іншими (на відміну від його мами), організований, розумний та слідує графіку. Люблю, обожнюю, цілую!
Son. В первую очередь сыну уже два года. Растет очень коммуникабельным и не привязанным круглосуточно ко мне мальчиком. Умеет общаться с другими (в отличие от его мамы), организованный, умный и следует графику. Люблю, обожаю, целую!
English. Однозначно є прогрес, особливо в технічному напрямку. З комунікацією в загальному все ще проблеми але це вже психологічна сторона.
English. Однозначно есть прогресс, особенно в техническом направлении. С коммуникацией в общем все еще проблемы но это уже психологическая сторона.
VPNs. Технології, що здатні приховати, зашифрувати, спотворити інформацію та зробити її приватною. Коли ти в інформаційному хаосі щось розумієш та допомагаєш іншим в налаштуванні - це сила. От чому мене цьому не вчили в школах та вищих учбових закладах? Вкладайте час та гроші в само розвиток.
VPNs. Технологии, которые способны скрыть, зашифровать, исказить информацию и сделать ее приватной. Когда ты в информационном хаосе что-то понимаешь и помогаешь другим в настройке - это сила. Вот почему меня этому не учили в школах и высших учебных заведениях? Вкладывайте время и деньги в само развитие.
Time management. Я дуже хочу зустрітися з 25ти річною Уляною та надавати їй "підсрачників", тому що вона не знала, що таке по дійсному виснаженість.
Time management. Я очень хочу встретиться с 25ти летней Ульяной и надавать ей "поджопников", потому что она не знала, что такое по настоящему истощение.
Friends. Навіть відстань в тисячі кілометрів не є перешкодою для справжньої дружби. Дякую за вашу підтримку та візити в Краків (я ще й навчилась бути не поганим гідом, звертайтесь ;) ). А ці багатогодинні розмови по скайпу. Сумую за вами, приїжджайте частіше.
Friends. Даже расстояние в тысячи километров не является препятствием для настоящей дружбы. Спасибо за вашу поддержку и визиты в Краков (я еще и научилась быть не плохим гидом, обращайтесь ;) ). А эти многочасовые разговоры по скайпу. Скучаю за вами, приезжайте чаще.
Photography. Це моя любов, для якої навіть протягом останнього року в мене з'являвся час. Нехай це буде 1-3 ночі, але це хобі, що надає крила. Коли у мене в руках фотоапарат, я просто перетворююсь в іншу людину.
Photography. Это моя любовь, для которой даже в течение последнего года у меня появлялось время. Пусть это будет 1-3 ночи, но это хобби дающие крылья. Когда у меня в руках фотоаппарат, я просто превращаюсь в другого человека.
Blog. За останній рік тут з'явилося більше букв ніж... а навіть немає з чим порівняти, тому що стільки букв в моєму блозі ніколи не було :) І що найголовніше, є зворотній зв'язок та нові знайомства. Тут мої історії та мої правила, це світ моїх снів та мрій, де мені затишно, тепло і дуже комфортно.
Blog. За последний год тут появилось больше букв чем... а даже не с чем сравнить, потому что столько букв в моем блоге никогда не было :) И что самое главное, есть обратная связь и новые знакомства. Здесь мои истории и мои правила, это мир моих снов и мечтаний, где мне уютно, тепло и очень комфортно.
Conclusions. Інколи варто зупинитись та підвести підсумки, щоб зрозуміти, скільки ж всього уже зроблено та що робити далі.
Conclusions. Иногда стоит остановиться и подвести итоги, чтобы понять, сколько же всего уже сделано и что делать дальше.
Чи придумала я новий вид VPNу? - Ні, або навіть не так, ще ні ;) Чи стала я інженером року? - Теж ні. Чи...

Але я вижила та змогла балансувати: сім'ю / дім / роботу / друзів / хобі1 / хобі2 / хобі3, а це однозначно зробило мене сильнішою.
Придумала ли я новый вид VPNa? - Нет, или даже не так, еще нет ;) Стала ли я инженером года? - Тоже нет. Или...

Но я выжила и смогла балансировать семью / дом / работу / друзей / хобби1 / хобби2 / хобби3, а это однозначно сделало меня сильнее.
Далі буде, а що саме - не знаю.
Продолжение следует, а какое именно - не знаю.