ULIANA'S PHOTOBLOG

01/07/2017

Photoshooter. Task 5: Gravity

Настав новий місяць, а з ним і прийшов час для нового фото-завдання. Літо в самому розпалі, хтось відпочиває, хтось подорожує, а хтось насолоджується офісним кондиціонером... Так от, побешкетуємо?
Наступил новый месяц, а с ним и пришло время для нового фото-задания. Лето в самом разгаре, кто-то отдыхает, кто-то путешествует, а кто-то наслаждается офисным кондиционером... Так вот, пошалим?
Що?

Ех гравітація... Звичайно, ми не можемо подолати силу тяжіння, але можливості камери дозволяють нам творити чудеса! Цього місяця ми будемо змушувати "зависати" в повітрі предмети, яким це зовсім не властиво, а може навіть і людей :)
Что?

Эх гравитация ... Конечно, мы не можем преодолеть силу притяжения, но возможности камеры позволяют нам творить чудеса! В этом месяце мы будем заставлять "зависать" в воздухе предметы, которым это совсем не свойственно, а может даже и людей :)
Де? та Коли?

Знову, будь де та будь коли. Обмежень немає, але в пріоритеті відкритий простір та золота і синя години (А ви уже завантажили програму для перевірки "фотогенічного" часу?).
Где? и Когда?

Опять же, где угодно и в любое время. Ограничений нет, но в приоритете открытое пространство в золотой и синий час (А вы уже загрузили программу для проверки "фотогеничного" времени?).
Як?

Щоб якісно "заморозити" в повітрі наприклад розпущене жіноче волосся, потрібна витримка не довше 1/800 секунди, а краще - 1600 або 3200. Пам'ятайте - чим коротша витримка, тим менше світла потрапляє на матрицю, тим темніший буде кадр. А значить потрібні сонячні промені. Якщо з сонячними променями проблема, тоді відкриваємо діафрагму (f/1.2-f/3.5) та збільшуємо величину ІSО.
Как?

Чтобы качественно "заморозить" в воздухе например распущенные женские волосы, нужна выдержка не более 1/800 секунды, а лучше - 1600 или 3200. Помните - чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, тем темнее будет кадр. А значит нужны солнечные лучи. Если с солнечными лучами проблема, тогда открываем диафрагму (f/1.2-f/3.5) и увеличиваем величину ISО.
Що таке ISO і з чим його їдять.

ISO - це обман, ми примушуємо камеру збільшити її чутливість до світла. Чим більша цифра (ISO 1600/3200), тим більш чутлива наша камера, а значить більш світла фотографія. Зі збільшенням ISO збільшується і цифровий шум. Цей шум знижує деталізацію фотографії та робить зображення зернистим. Тому не грайтесь з вогнем ;) Його можна трішки підняти, коли уже не так сонячно, але ще не зовсім темно і немає під рукою штатива.
Что такое ISO и с чем его едят.

ISO - это обман, мы заставляем камеру увеличить ее чувствительность к свету. Чем больше цифра (ISO 1600/3200), тем более чувствительна наша камера, а значит более светлая фотография. С увеличением ISO увеличивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии и делает изображение зернистым. Поэтому не играйте с огнем ;) Его можно немного поднять, когда уже не так солнечно, но еще не совсем темно и нет под рукой штатива.
Завдання.

1. Зробити повністю "заморожену" картинку: і фон, і об'єкт захоплені в тій точці простору і часу, де і були в момент спрацьовування затвору. Для цього потрібна супер коротка витримка та блискавична реакція.
Задание.

1. Сделать полностью "замороженную" картинку: и фон, и объект захвачены в той точке пространства и времени, где и были в момент срабатывания затвора. Для этого нужна супер короткая выдержка и молниеносная реакция.
2. Для професіоналів. Попрактикуватись з проводкою: об'єктив камери цілиться на об'єкт, що рухається (поїзд, машину, велосипед) та "проводжає" його "поглядом". На фотографії об'єкт залишається у фокусі, тоді як фон і все інше розмивається.
2. Для професcионалов. Попрактиковаться с проводкой: объектив камеры целится на движущийся объект (поезд, машину, велосипед) и "провожает" его "взглядом". На фотографии объект остается в фокусе, тогда как фон и все остальное размывается.
3. Використати правила композиції. В рубриці PHOTOTIPS скоро буде нова стаття: все, що я знаю про композицію та які способи використовую найчастіше. Тому пропоную і вам подумати над тим як розміщувати головних та другорядних героїв в кадрі, а що має залишитися за кадром ;)
3. Использовать правила композиции. В рубрике PHOTOTIPS скоро будет новая статья: все, что я знаю о композиции и какие способы использую чаще всего. Поэтому предлагаю и вам подумать над тем как размещать главных и второстепенных героев в кадре, а что должно остаться за кадром ;)
Не бійтеся. Серйозно :) Не потрібно боятися невдач. Хороші фотографії з'являться вже на другому десятку кадрів, а відмінні - на п'ятому. Зрештою, цим і чудова цифрова камера - у вас є величезні резерви для тренування, а невдалі кадри можна просто видалити. Експериментуйте!
Не бойтесь. Серьезно :) Не нужно бояться неудач. Красивые фотографии появятся уже на втором десятке кадров, а отличные - на пятом. В конце концов, этим и замечательная цифровая камера - у вас есть огромные резервы для тренировки, а неудачные кадры можно просто удалить. Экспериментируйте!
Отже, ви виконуєте завдання, публікуєте в своєму блозі (чи в будь-якій соціальній мережі з тегом #iamphotoshooter_task5), потім залишаєте коментар під цією статтею з посиланням на виконану роботу. Або ділитеся успіхами в групах: VK та FB. А в кінці місяця я публікую найкращі на мою думку ваші фотографії.

Вдалого фотополювання!
Итак, вы выполняете задание, публикуете в своем блоге (или в любой социальной сети с тегом #iamphotoshooter_task5), затем оставляете комментарий под этой статьей со ссылкой на выполненную работу. Или делитесь успехами в группах: VK и FB. А в конце месяца я публикую лучшие по моему мнению ваши фотографии.

Удачной фотоохоты!