ULIANA'S PHOTOBLOG

18/05/2017

14 phototips for better landscape photography

як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
Цю статтю я писала довго, а ще довше наважувалась опублікувати. До фотографа-пейзажиста мені ще рости і рости, але це не означає, що я не пробую. Сьогодні хочу поділитись своїми порадами як краще фотографувати пейзажі, а когось може навіть вберегти від не правильних дій :)
Эту статью я писала долго, а еще дольше решалась опубликовать. До фотографа-пейзажиста мне еще расти и расти, но это не значит, что я не пытаюсь. Сегодня хочу поделиться своими советами как лучше фотографировать пейзажи, а кого-то может даже уберечь от неправильных действий :)
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
1. Місце. Перед тим як готуватись до пейзажної фото-зйомки, перевірте, що вас там чекає. І я говорю не тільки про те як виглядає місцевість та які ракурси більш вигідні, а й про те, наскільки там комфортно. Теплий одяг, зручне взуття, термос із гарячим чаєм (або зовсім не чаєм) можуть бути не зайвими. А ще важливо захистити фотокамеру від можливого дощу, снігу чи піску.
1. Место. Перед тем как готовиться к пейзажной фото-съемки, проверьте, что вас там ждет. И я говорю не только о том, как выглядит местность и какие ракурсы более выгодные, но и о том, насколько там комфортно. Теплая одежда, удобная обувь, термос с чаем (или вовсе не чаем) могут быть не лишними. А еще важно защитить фотокамеру от возможного дождя, снега или песка.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи

2. Погода. Чим менш сприятлива погода (сніг, дощ, гроза, шторм, вітер, туман) тим більш унікальна та цікавіша буде ваша фотографія. Так в травні неймовірні заходи сонця, а у жовтні велика кількість туманів. Але не забуваємо захистити нашу камеру, а то захворіє :)
2. Погода. Чем менее благоприятная погода (снег, дождь, гроза, шторм, ветер, туман) тем более уникальна и интересна будет ваша фотография. Так в мае невероятные закаты, а в октябре большое количество туманов. Но не забываем защитить нашу камеру, а то заболеет :)
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
3. Золота година. Так, я цей пункт залишаю в кожній статті з фото-порадами :) Якщо в портретній чи предметній фотографії ви могли сховати об'єкт чи суб'єкт від сонячних променів, то з пейзажем все набагато складніше. Золота година - це ваш рятівник, це правильні тіні, додатковий контраст та неймовірні теплі кольори.
3. Золотой час. Да, я этот пункт оставляю в каждой статье с фото- советами :) Если в портретной или предметной фотографии вы могли скрыть объект или субъект от солнечных лучей, то с пейзажем все гораздо сложнее. Золотой час - это ваш спаситель, это правильные тени, дополнительный контраст и невероятные теплые цвета.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
4. Синя година. Година перед сходом сонця та година після заходу. Це час "холодних" та майже нічних фотографій. Тут вам знадобляться: штатив та довга витримка (деталі дальше).
4. Синий час. Час перед восходом солнца и час после заката. Это время "холодных" и почти ночных фотографий. Здесь вам понадобятся: штатив и длинная выдержка (детали далее).
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
5. Штатив. Важлива річ, особливо в синю годину або коли фотографувати воду. Але для мене це зайвий тягар, який доводиться носити по полям та горам, тому я не так часто фотографую зі штативом, а даремно :(
5. Штатив. Важная вещь, особенно в синий час или когда фотографировать воду. Но для меня это лишний груз, который приходится носить по полям и горам, поэтому я не так часто фотографирую со штативом, а зря :(
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
6. Горизонт. Тут він по особливому важливий, якщо в інших випадках ви можете сказати, що "я митець і я так бачу світ" то в пейзажі ви просто будете "перевертати гори". Уявно намалюйте дві червоні точки вашого горизонту на краях кадру, вони мають бути на одному рівні.
6. Горизонт. Здесь он по особому важен, если в других случаях вы можете сказать, что "я художник и я так вижу мир" то в пейзаже вы просто будете "переворачивать горы". Мысленно нарисуйте две красные точки вашего горизонта на краях кадра, они должны быть на одном уровне.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
7. Перспектива. Додавайте об'єму у ваші фотографії. Малюйте уявні лінії, що звужуються та заводять глядача в кадр. Наприклад колії, дороги, лінії з дерев та лінії з будинків (які в реальності одинакові, а на фотографії чим дальше від нас тим менші). Правило трикутників тут також чудово працює (про нього я писала тут).
7. Перспектива. Добавляйте объема в ваши фотографии. Рисуйте воображаемые линии, что сужаются и заводят зрителя в кадр. Например пути, дороги, линии деревьев и линии из домов (которые в реальности одинаковые, а на фотографии чем дальше от нас тем меньше). Правило треугольников здесь также прекрасно работает (о нем я писала здесь).
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
8. Передній план. Навіть в пейзажній фотографії повинен бути головний герой. Це може бути зовсім мала та не значна деталь, але ця деталь точно зробить кадр більш цікавим.
8. Передний план. Даже в пейзажной фотографии должен быть главный герой. Это может быть совсем маленькая и незначительная деталь, но эта деталь точно сделает кадр более интересным.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
9. Об'єктив. Думаю, що тут варто згадати про таку важливу річ, як об'єктив. В телефонах та "мильницях" вони вбудовані і швидше за все є універсальними. На дзеркальних фотокамерах їх можна змінювати, так для пейзажних фотографій є ціла колекція спеціальних об'єктивів. На фотографії мій пейзажний улюбленець: Canon EF 20mm f/2.8 USM. Далі, не вдаючись в технічні деталі, я розповім вам які параметри важливі саме для пейзажної фото-зйомки. Пропоную прямо зараз витягти вашу камеру, стерти пилюку та налаштувати вручну всі ці циферки, або хоча б знайти режим "пейзаж" :)
9. Объектив. Думаю, что здесь стоит упомянуть о такой важной вещи, как объектив. В телефонах и "мыльницах" они встроены и скорее всего являются универсальными. На зеркальных фотокамерах их можно менять, так для пейзажных фотографий есть целая коллекция специальных объективов. На фотографии мой пейзажный любимец: Canon EF 20mm f/2.8 USM. Далее, не вдаваясь в технические детали, я расскажу вам какие параметры важны именно для пейзажной фото-съемки. Предлагаю прямо сейчас вытащить вашу камеру, стереть пыль и настроить вручную все эти циферки , или хотя бы найти режим "пейзаж" :)
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
10. Фокусна відстань: 10-35mm. Чим менше число тим більший кут огляду, тобто більша кількість об'єктів в кадрі. Звичайно вам ніхто не забороняє, приїхати в мальовниче місце та фотографувати квіти в "макро" режимі на фокусній відстані наприклад 50mm, але це уже не буде пейзажна зйомка.
10. Фокусное расстояние: 10-35mm. Чем меньше число тем больше угол обзора, то есть большее количество объектов в кадре. Конечно вам никто не запрещает, приехать в живописное место и фотографировать цветы в макро режиме на фокусном расстоянии например 50mm, но это уже не будет пейзажная съемка.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
11. Закрита діафрагма: f/5.6-f/14. Чим більше число, тим більша різкість по всій фотографії.
11. Закрытая диафрагма: f/5.6-f/14. Чем больше число, тем больше резкость по всей фотографии.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
12. Довга витримка: 1/200-1". Важлива річ, особливо в синю годину, а вночі просто незамінна. Тут варто вказати про співвідношення витримки та діафрагми. Для прикладу візьмемо кран з водою, наша задача наповнити стакан, тобто заповнити кадр достатньою кількістю світла. Ми можемо відкрити кран на максимум (відкрити діафрагму) та за долі секунди отримати повний стакан води, або ж закрити кран до мінімуму та чекати певний час, щоб він заповнився. Чим більше закриваємо діафрагму тим темнішим робимо кадр, і нам потрібен час (довга витримка), щоб заповнити його світлом. При довгих витримках (все що більше 1/60 секунди) важливо скористатись штативом, інакше кадр буде змазаним.
12. Длинная выдержка: 1/200-1 ". Важная вещь, особенно в синий час, а ночью просто незаменима. Здесь следует указать о соотношении выдержки и диафрагмы. Для примера возьмем кран с водой, наша задача наполнить стакан, то есть заполнить кадр достаточным количеством света. Мы можем открыть кран на максимум (открыть диафрагму) и за доли секунды получить полный стакан воды, или же закрыть кран до минимума и ждать определенное время, чтобы он заполнился. Чем больше закрываем диафрагму тем темнее делаем кадр, и нам нужно время (длинная выдержка), чтобы заполнить его светом. При длинных выдержках (все что больше 1/60 секунды) нужно воспользоваться штативом, иначе кадр будет смазан.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
Золотого співвідношення між витримкою та діафрагмою немає (є ще десятки інших важливих параметрів) тому пропоную вам пробувати самим та знайти своє ідеальне співвідношення. Наприклад на фотографії вище: фокусна відстань - 20mm, діафрагма - f5.6, витримка - 1/80 sec.
Золотого соотношения между выдержкой и диафрагмой нет (есть еще десятки других важных параметров) поэтому предлагаю вам пробовать самим и найти свое идеальное соотношение. Например, на фотографии выше: фокусное расстояние - 20mm, диафрагма - f5.6, выдержка - 1/80 sec.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
13. Фільтри. Для того, щоб відтінити чи підкреслити певний колір або текстуру на зображенні (не скориставшись фотошопом) можна скористатись спеціальними фільтрами. Поляризаційний фільтр - найпопулярніший, він зробить кольори більш насиченими, особливо для блакитного неба та зеленої трави.
13. Фильтры. Для того, чтобы оттенить или подчеркнуть определенный цвет или текстуру на картинке (не воспользовавшись фотошопом) можно воспользоваться специальными фильтрами. Поляризационный фильтр - самый популярный, он сделает цвета более насыщенными, особенно для голубого неба и зеленой травы.
як фотографувати пейзажі, как фотографировать пейзажи
14. Ви знаходитесь в мальовничому та нереально красивому місці. Ви ішли або їхали туди не одну годину. Зупиніться на хвилинку, насолодіться моментом та поспостерігайте за навколишнім середовищем не через видошукач.
14. Вы находитесь в живописном нереально красивом месте. Вы шли или ехали туда не один час, остановитесь на минутку, насладитесь моментом и понаблюдайте за окружающей средой не через видоискатель.
P.S. Якщо стаття була для вас цікавою та корисною, обов'язково поділіться цим зі мною. Мені буде дуже приємно.
P.S. Если статья была для вас интересной и полезной, обязательно поделитесь этим со мной. Мне будет очень приятно.