ULIANA'S PHOTOBLOG

11/04/2017

14 phototips for better subject photography

як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
Після багатьох моїх спроб фотографувати предмети в приміщенні я зробила для себе декілька висновків, що мені найбільше подобається, найкраще виходить та, що смішно, - найпростіше зробити.
После многих моих попыток фотографировать предметы в помещении я сделала для себя несколько выводов, что мне больше всего нравится, лучше всего получается и, что смешно, - проще всего сделать.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
1. Джерело світла. Використовую тільки одне джерело світла, а саме - сонце за вікном. Всі додаткові лампи, особливо в домашніх умовах, тільки псують фотографію.
1. Источник света. Использую только один источник света, а именно - солнце за окном. Все дополнительные лампы, особенно в домашних условиях, только портят фотографию.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
2. Вікно за спиною. Найкращий, на мою думку, варіант. Просто фокусуватись, на фотографії відчувається об'єм та не велика тінь від самого об'єкта. Важливо, щоб ваша тінь не потрапляла в кадр.
2. Окно за спиной. Лучший по моему мнению вариант. Просто фокусироваться, на фотографии ощущается объем и не большая тень от самого объекта. Важно, чтобы ваша тень не попадала в кадр.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
3. Вікно збоку. Розміщую предмет так, щоб вікно було зліва або справа. Коли вікно зліва - мені більше подобається. Людина "читає" фотографію як книгу - зліва направо, тому спочатку бачить об'єкт, а потім тінь від нього. Але є гарні винятки.
3. Окно сбоку. Помещаю предмет так, чтобы окно было слева или справа. Когда окно слева - мне больше нравится. Человек "читает" фотографию как книгу - слева направо, поэтому сначала видит объект, а затем тень от него. Но есть хорошие исключения.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
4. Вікно навпроти. Це найскладніший варіант. Особисто в мене фотокамера "свариться" та не хоче фокусуватись. Звичайно її можна попросити або примусити, але навіщо все так ускладнювати?
4. Окно напротив. Это самый сложный вариант. Лично у меня фотокамера "ругается" и не хочет фокусироваться. Конечно её можно попросить или заставить, но зачем все так усложнять?
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
5. Фон. Звичайний різнокольоровий папір формату А4 підійде, а якщо знайдеться формат А3 то у вас уже власна предметна фотостудія :)
5. Фон. Обычная разноцветная бумага формата А4 подойдет, а если найдёться формат А3 то у вас уже собственная предметная фото-студия :)
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
6. Нейтральний фон. Визначаюсь з кольором фону. Універсальний - білий, це безпрограшний варіант практично на всі мої випадки.
6. Нейтральный фон. Определяюсь с цветом фона. Универсальный - белый, это беспроигрышный вариант практически на все мои случаи.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
7. Різноманітний фон. Звичайно, потрібно експериментувати з фоном (наприклад: дерево, тканина, книги) але важливо, щоб фон не сильно відволікав від нашого головного об'єкта на фотографії.
7. Разнообразный фон. Конечно нужно экспериментировать с фоном (например: дерево, ткань, книги) Но важно, чтобы фон не сильно отвлекал от нашего главного объекта на фотографии.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
8. Тінь. Тінь грає велику роль. Якщо вона сильно відволікає, то чекаємо більш "м'якого" сонця. Про золоту годину я уже писала, але повторюсь, - це ідеальний період для будь-якої фотографії!
8. Тень. Тень играет большую роль. Если она сильно отвлекает, то ждем более "мягкого" солнца. О золотом часе я уже писала, но повторюсь, это идеальный период для любой фотографии!
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
9. Вид зверху. Дуже популярний та розповсюджений варіант. Важливо його зробити максимально рівно: щоб на фотографії прямокутник залишався прямокутником та не перетворювався в трапецію, а коло - колом і не ставало овалом. Залишайтеся в реальності :)
9. Вид сверху. Очень популярный и распространенный вариант. Важно его сделать максимально ровно: чтобы на фотографии прямоугольник оставался прямоугольником и не превращался в трапецию, а окружность - окружностью, и не становилось овалом. Оставайтесь в реальности :)
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
10. Вид збоку. Приблизно на рівні "очей", якщо ваш об'єкт немає очей, то уявіть де б у нього були б очі :)
10. Вид сбоку. Примерно на уровне "глаз", если ваш объект не имеет глаз, то представьте где бы у него были бы глаза :)
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
11. Природність. Глядачу не варто знати, що ви витратили мінімум годину на те, щоб розмістити всі деталі в кадрі рівно та правильно (навіть якщо це правда). Ловіть перфекціоніста, примушуйте його око "спотикнутись" об неідеальність на фотографії. Саме такими дрібницями ми показуємо, що фотографуємо реальне життя.
11. Естественность. Зрителю не стоит знать, что вы потратили минимум час на то, чтобы разместить все детали в кадре ровно и правильно (даже если это правда). Ловите перфекциониста, заставляйте его глаз "споткнуться" об неидеальность на фотографии. Именно такими мелочами мы показываем, что мы фотографируем реальную жизнь.
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
12. Кількість предметів в кадрі. Цікавіше "читаються" фотографії з непарною кількістю предметів (один, три, п'ять). В таких випадках утворюються трикутники, які "ловлять" погляд глядача. Поекспериментуйте, спробуйте зробити фото, наприклад, трьох предметів, а потім додайте четвертий, яка із світлин сподобається вам більше?
12. Количество предметов в кадре. Интереснее "читаются" фотографии с нечетным количеством предметов (один, три, пять). В таких случаях образуются треугольники, которые "ловят" взгляд зрителя. Поэкспериментируйте, попробуйте сфотографировать например 3 предмата, а затем добавьте четвертый, какая фотография вам больше понравится?
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
13. Інші предмети. З великою кількістю предметів у кадрі у мене все складно. Але це не причина не пробувати, наприклад, додати їх по принципу: однаковий колір, текстура, форма...
13. Прочие предметы. С большим количеством предметов в кадре у меня все сложно. Но это не причина не пробовать, например добавить их по принципу: одинаковый цвет, текстура, форма ...
як фотографувати тредмети, как фотографировать предметы
14. У моїх фотографіях дуже багато білого, тому хочу ще додати: "Біле має бути білим"! Як би ви потім не редагували вашу фотографію, залишіть білий не синім, не жовтим, а максимально природно-білим.
14. В моих фотографиях очень много белого, поэтому хочу еще добавить: "Белое должно быть белым"! Как бы вы потом не редактировали вашу фотографию, оставьте белый цвет не синим, не желтым, а максимально естественно-белым.
P.S. Якщо стаття була для вас цікавою та корисною, обов'язково поділіться цим зі мною. Мені буде дуже приємно.
P.S. Если статья была для вас интересной и полезной, обязательно поделитесь этим со мной. Мне будет очень приятно.