ULIANA'S PHOTOBLOG

20/01/2017

How it was beginning

Ця стаття про те, як та чому я розпочала фотографувати. Обережно, далі буде дуже багато не світлин а букв.
This article is about how and why I have started to take the photos. Beware, will be a lot of letters, not photos.
Так от, з чого в мене все розпочиналось. На початку нульових я не захоплювалась фотографією. Так, була плівкова фотокамера Kodak та 36 кадрів, які витрачались протягом року, на такі важливі моменти як наприклад: перше вересня, перший велосипед чи перший комп'ютер. A декілька років і зовсім не фотографувала.
So, how it was beginning with me. At the beginning of 2000 year I hadn't liked to take photos. Yes, I had a film camera the Kodak with 36 frames that I was spending during the year for the important moments such as: the first of September, the first bicycle or the first computer. And a few years I  haven't made any photos.
І все б залишалось як є, якби не грудень 2007-ого. Компанія, в якій я на той час працювала, отримала захоплюючий подарунок - поїздку в Пітер на сім днів! Ми всі, а нас було здається чотирнадцять, поїхали назустріч пригодам. Ми насолоджувались подорожжю, від музею до музею, від екскурсії до екскурсії, від гіда до гіда, а ці прогулянки містом... Це був незабутній тиждень. Дякую! А хто там і тоді був зі мною, привіт ;)
And everything was stable untill the December of 2007. The company, where I was working for that period, received an exciting gift - a trip to the St. Petersburg for seven days! We all, fourteen as I'm remembering, have gone to meet the adventures. We had enjoyed the trip, from museum to museum, from tour to tour, from one guide to another, and these amazing city walks... It was an unforgettable week. Thank you! And who was there and then with me, hi ;)
Тоді я була єдиною хто не фотографував. Приїхавши назад в Київ для себе вирішила, що обов'язково розпочну, скільки ж всього залишилось тільки в моїй пам'яті... А ще вирішила подорожувати. То була поїздка яка змінила мене, моє ставлення до подорожей, а саме головне моє ставлення до фотографії.
I was the only one who didn't take photos. When I came back to the Kyiv for myself I decided necessarily to start taking photos. How much stories has been left only in my memory ... Also I've decided to start traveling. It was a trip that had changed me, my attitude to travel and the most important my attitude to photography.
Так згодом в мене з'явилась першa цифрова фотокамера та я розпочала подорожувати Україною: Львів, Одеса, Карпати, Крим та багато багато Києва. Цей період тривав до 2011 року, на протязі якого я знала і використовувала тільки дві кнопки: включити/виключити та сфотографувати. І все б було добре, якби мене влаштовувало те що я отримувала на фотографіях. Та ні, те що я бачила на світлині відрізнялось від того, що на мою думку було в реальному житті. І я вирішила, що щось потрібно змінювати :) Так в мене з'явилась моя перша дзеркальна фотокамера, мій вірний друг - Canon EOS 500D. І тут мене понесло...
So then I had got the first digital camera and started to travel by Ukraine: Lviv, Odessa, the Carpathians mountains, Crimea and a lot of Kyiv. This period was continuing untill 2011, during which I knew and used only two buttons: on / off and take a picture.  And all would have been good if I will be happy with that what I was getting on the photos. But no, what I saw on the photo was different from what in my opinion was in the real life. And I had decided to change something :) So this how I have got my first single-lens reflex camera (LSR), my good friend - Canon EOS 500D. And after that I fascinated ...
Саме в 2011 році і з'явився мій фото-блог, спочатку на Bigmir)net, потім LiveJournal, а остаточно переїхав сюди на Blogger в 2014-ому. За цей період була і критика, були і негативні відгуки. Але я довіряю собі та своїм вірним двом з половиною читачам, тому що це хоббі приносить мені неймовірне задоволення, багато нових вражень, подорожей, пригод та знайомств. Бажаю і вам бути наполегливими в пошуку себе та свого щастя.
Exactly in 2011 year my photo-blog had been created. The first it was located on the Bigmir)net, then on the LiveJournal, and finally moved here on the Blogger in 2014. During this period was some critic and also was negative feedback. But I am trusting myself and my two and a half loyal readers, because this hobby is bringing me an incredible pleasure, a lot of new experiences, travels, adventures and a communication. I am wishing and you to be persistent in finding themselves and your happiness.