ULIANA'S PHOTOBLOG

26/02/2016

Postcrossing

Люблю відправляти та отримувати листівки, справжні a не електронні аналоги в соціальних мережах чи електронною поштою. Так що нещодавно зареєструвалась на postcrossing.com та отримую маленькі історії людей з різних куточків світу. Найцікавіше те що ти не знаєш яку листівку, від кого і звідки отримаєш наступною. Далі декілька листівок, які мені сподобались найбільше.
I like to send and to receive cards, real cards, not electronic in social networks or by e-mail. So recently I registered on postcrossing.com and receiving little stories of people from all over the world. It so interesting if you don't know which card, from whom and from where you receive next. There few cards that I like the most.
Від Сью з Південної Африки, дружини та матері трьох дітей. Вона живе поруч з двома океанами Атлантичним і Індійським і часто прогулюється там зі своєю собакою.
From Sue, South Africa, wife and mother for three children. She lives near two oceans Atlantic and Indian and often walks there with her dog.
Від Катрін з Німеччини. Вона як і я новачок в посткросінгу.
From Kathrin, Germany. She is a new member in postcrossing like me.
Від Ази з Малайзії. Вона любить море і часто прогулюється пляжем після роботи, а також любить подорожувати і, несподівано для мене, дуже б хотіла побувати в Польщі.
From Aza, Malaysia. She likes sea and often walks beside the beach after work, also loves traveling and wants to visit Poland.
Від Сабріни з Німеччини, молодої неупередженої жінки :) Вона цікавиться практично всім, любить подорожувати і спати. Також вона є шоколадоманом.
From Sabrina, Germany, a young open-minded woman :) She is interesting in almost everything, loves to travel and to sleep. Also she is a chocoholic.
І звичайно ж найприємніше отримувати листівки від близьких людей з України. Окреме дякую Юлі, що так часто радує мене гарними і такими рідними вісточками.
Of course the best is receiving postcards from ukrainian friends. A special thank you for Julya, its pleasure to receive so beautiful and so kindred postcards.
P.S. Якщо ви хочете відправити мені чи отримати від мене листівку, то залишіть коментар або напишіть приватно на електронну пошту ulianaprotsak@gmail.com.
P.S. If you want to send me or receive from me a postcard, then leave a comment or write to e-mail ulianaprotsak@gmail.com.