ULIANA'S PHOTOBLOG

30/04/2015

Uliana farewell party

19/04/2015

Colorful Kyiv


Ніжне світло, особливе повітря та сотні квітучих дерев. Саме такий зараз Київ, точніше був 5 хвилин тому. A от зараз вітер, дощ, періодами навіть сніг. Погода міняється щохвилинно, змінюється і моє життя. Далі декілька світлин з історіями кольорового Києва.
Soft light, especially air and hundreds of flowering trees. Is it Kyiv now. Stop, not now, it was 5 minutes ago. Now is winding, raining, even snowing. Weather changing every minute, also changing my life. Here few photographs with colorful Kyiv stories.
12/04/2015

Victoria and Sergiy

В рамках Фотопленера "Нічний портрет" від Фотостудії Фотошколи "ФотоАЗ". Моделі: Вікторія Волковська, Сергій Волковський. Макіяж та зачіска Олена Сулименко.
During Photoplener "Night portrait" created by Photo Studio and Photography School "FotoAZ". Models: Victoria Volkovska, Sergiy Volkovsky. Makeup and hair Elena Sulymenko.
05/04/2015

My dreams and me

Я не любитель фотосесій, відчуваю себе досить таки скуто, не знаю яку прийняти позу та рідко подобаються світлини зі мною. Но до Оксани Тисовської хотіла потрапити давно. Щось в її світлинах було таке, що я не бачила в інших. Сонце, природа, вітер... Світлини дихають, живуть власним життям, розповідають історії. Tак легко, невимушено, наче пір'їнка, пролітають від людини до людини, від весни до весни, малюючи одну велику історію про бачення світу очима фотографа. І от, я в якості моделі. Не пам'ятаю як це було насправді, все дійсно було наче у вісні. От тільки мороз час від часу нагадував, що я зранечку, в снігову погоду, вештаюсь по рідному КПІ. Далі декілька світлин зроблені Оксанкою. Дякую тобі:)
I don't like to be photographed, feel stressful, don't know which position to take and like myself on photos very rarely. But I really wanted to have photosession from Oksana Tysovska. In her photos was something that I didn't see in the others. Sun, nature, wind ... Pictures are breathing, living their own lifes and telling their own stories. So easily, naturally, like a feather flying from person to person, from spring to spring, drawing a long history of world seeing through eyes of photographer. And I as a model. Don't remember how it was in reality, it was really like a dream. Just cold weather time to time reminded me that I am walking by dear KPI in snowy morning. So several photos taken by Oksanka. Thank you:)